Navíjení hedvábného vlákna
Čchan-ś-kung

Při cvičení Čchen Tchaj-ťi čchüan, musíme na začátku pochopit princip navíjení hedvábného vlákna.
Cvičení navíjení hedvábného vlákna je nepřerušovaný, jemný a plynulý pohyb.
Navíjení hedvábného vlákna je účinné pouze tehdy, je-li pohyb prováděn správně, přirozeně a uvolněně. Pokud jsou všechny principy zachovány, v těle se rozvolní všechny bloky a čchi je umožněno volně proudit. Při procvičování navíjení hedvábného vlákna vede veškeré dění mysl, vede sílu do každého kloubu ve správném pořadí.

Navíjení hedvábného vlákna
Čchan-ś-kung

1. Kroužení pravou rukou ven (po směru) Jou šun čchan kung
2. Kroužení pravou rukou dovnitř (proti směru) Jou ni čchan kung
3. Kroužení levou rukou ven
4. Kroužení levou rukou dovnitř

5. Kroužení oběma rukama dovnitř Šuang ni čchan kung
6. Kroužení oběma rukama ven Šuang šun čchan kung
7. Kroužení oběma rukama po směru a proti směru Šuang lü
8. Kroužení oběma rukama po směru a proti směru Šuang lü
9. Kroužení oběma rukama od sebe Šuang fen
10. Kroužení oběma rukama k sobě Šuang che
11. Kroužení rukama po směru a proti směru (krok šikmo pravou nohou)
Šang pu šuang lü
12. Kroužení rukama po směru a proti směru Šang pu šuang lü
13. Kroužení rukama po směru a proti směru (krok šikmo levou nohou)
Šang pu šuang lü
14. Kroužení rukama po směru a proti směru Šang pu šuang lü
15. Kroužení rukama k tělu (prázdný krok) Li jüan nej čuan
16. Kroužení rukama od těla (prázdný krok) Li jüan waj čuan